Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej

W dniu 13.03.2015 r. Wiceprezes Zarządu POLALARM dr inż. Andrzej WÓJCIK, na zaproszenie przedstawiciela firmy Ecorys, spotkał się z ramienia Stowarzyszenia POLALARM z panią  Aleksandrą Sętorek, która na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi projekt badawczy pn. „Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej (ang. Study on the development of statistical data…

Współpraca POLALARM z uczelniami wyższymi

W okresie sprawozdawczym Zarząd wiele uwagi poświęcił problemowi propagowania działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków. Poszukiwanie sposobów pozyskiwania nowych członków do naszego samorządu znalazło się w Planie pracy na 2014 rok. Również Komisja Rewizyjna zaleciła Zarządowi podjęcie kroków w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej związanej z malejącą liczbą członków i wpływami ze składek.. Malejące wpływy…

Nadzwyczajna Zjazdowa Komisja Statutowa

Na X Zjeździe Sprawozdawczym zgłoszono szereg propozycji zmian i uzupełnień do Statutu. Uczestnicy Zjazdu postanowili, że ze względu na daleko idące propozycje zmian w Statucie konieczne jest powołanie, na okres 1 roku, Nadzwyczajnej Zjazdowej Komisji Statutowej, która otrzymała od Zjazdu upoważnienie do opracowania zmian i poprawek w Statucie. Komisja, jako niezależna jednostka powołana przez Zjazd,…