Odszedł kolega Andrzej Jurek

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Szanownego Kolegi Andrzeja Jurka. Śp. Andrzej Jurek – był długoletnim członkiem Stowarzyszenia „Polalarm”, aktywnym członkiem byłego Zarządu oraz przedstawicielem Stowarzyszenia na region Łódzki.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie naszego Kolegi składają koleżanki i koledzy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm”.