Uwarunkowania funkcjonowania ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W obecnym świecie informacja stała się towarem. Wszystkie instytucje, w tym również przedsiębiorcy zabiegają o to, aby w odpowiednim czasie i sytuacji posiadać odpowiednią dla siebie informację. Wszystko to prowadzi do tego, że zabieganie o odpowiednią informacją staje się celem samym w sobie i prowadzi do wykształcenia się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym grup, które zawodowo…

Odszedł kolega Andrzej Jurek

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Szanownego Kolegi Andrzeja Jurka. Śp. Andrzej Jurek – był długoletnim członkiem Stowarzyszenia „Polalarm”, aktywnym członkiem byłego Zarządu oraz przedstawicielem Stowarzyszenia na region Łódzki.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie naszego Kolegi składają koleżanki i koledzy z Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm”.