• działalność badawczo-rozwojowa,
  • działalność konsultingowa, w tym rzeczoznawcza,
  • działalność popularyzatorska, w tym publicystyczna i edukacyjna,
  • działalność związana z certyfikowaniem firm,
  • działalność normalizacyjna,