ASD Systemy Zabezpieczeń

Firma ASD została stworzona w 1991 roku. Firma specjalizuje się w sprzedaży urządzeń do systemów:
sygnalizacji włamania i napadu,sygnalizacji pożarowej i DSO,kontroli dostępu, telewizji przemysłowej,nagłaśniających i konferencyjnych, okablowania strukturalnego
usługi w zakresie projektowania, montażu, konserwacji i serwisu elektronicznych systemów zabezpieczeń.


Black Point Group sp. z o.o.

Spółka Black Point Group powstała w 2003 roku. Firma w 2005 roku uzyskała koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony technicznej i fizycznej.Oferujemy Systemy alarmowe SSWIN jako
skuteczny sposób wykrywania i sygnalizacji naruszenia bezpieczeństwa, systemy monitoringu CCTV, kontrolę dostępu, oraz wykrywanie urządzeń inwigilacyjnych.


Zakład Profesjonalnych Systemów Alarmowych BASK Sp. z o.o.

Realizacje:
Systemy alarmowe
Systemy nadzoru telewizyjnego
Systemy kontroli dostępu
Systemy wykrycia pożarowego- Siemens-a

Prowadzimy stały i okresowy przegląd w/w systemów – „Konserwacja”
Serwis 24H
Telefon 602285191


DPK System

DPK System specjalizuje się w elektronicznych systemach alarmowych oraz systemach informatycznych dla transportu. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze prowadzone są nie tylko usługi związane z zaopatrzeniem, lecz również pomoc techniczna i marketingowa. Świadczona jest także usługa spawania światłowodów.


Cieszyński Ryszard. Usługi projektowo – montażowe

Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1995 roku.Zakres działalności:
1) Projektowanie , montaż, eksploatacja systemów alarmowych stopnia 1-4.
2) Projektowanie, montaż, eksploatacja systemów monitoringu wizyjnego.
3) Montaż i eksploatacja systemów ppoż. w oparciu o optyczne czujki dymu.
4) Projektowanie, montaż sieci okablowania strukturalnego kat.6 i 7. Pomiary i certyfikacja.
5) Systemy telekomunikacyjne tradycyjne i VOiP.
6) Pomiary elektryczne.


Phu Larum s.c.

Firma LARUM od początku swojego istnienia za nadrzędny cel swoich działań przyjęła ochronę życia i mienia poprzez stosowanie efektywnych systemów wykrywania, sygnalizacji i neutralizacji zagrożeń.Wieloletnie doświadczenia i wiedza zapewnią jej ugruntowaną pozycję na polskim rynku zabezpieczeń.


Noma-2

Od 1991 roku Zakład Projektowania i Montażu Systemów Elektronicznych firmy NOMA 2 sp. z o. o. świadczy kompleksowe usługi „pod klucz” i „pod klienta” w zakresie systemów niskoprądowych:
sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemów telewizji dozorowej CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, automatyki i BMS, integracji, wspomagania decyzji, audiowizualnych i konferencyjnych,przywoławczych dla szpitali, archiwizacji danych,ochrony informacji niejawnych.

Systemyfirmy instalowane są w najbardziej prestiżowych obiektach w Polsce, m.in. na lotniskach, zakładach petrochemicznych, bankach, biurowcach czy obiektach sportowych. O najwyższej jakości usług świadczą liczne nagrody i wyróżnienia branżowe oraz referencje zadowolonych klientów.


PPHiU „HADAR” Sp. z o.o.

Firma PPHiU „HADAR” Sp. zo.o. powstała w 1989 roku jako jedna z pierwszych firm prywatnych ochrony osób i mienia na rynku podkarpackim i województwach ościennych. W zakres usług oferowanych przez przedsiębiorstwo wchodzi pełen pakiet najnowocześniejszych zabezpieczeń technicznych. Między innymi są to systemy alarmowe włamania, napadu i pożaru wraz z monitoringiem połączonym z reakcją fizyczną, systemy nadzoru telewizyjnego, kontroli dostępu a także zabezpieczenia mechaniczne. Firma posiada wykwalifikowaną i w pełni profesjonalną kadrę pracowniczą, która na bieżąco aktualizuje informacje o wszelkich nowościach wprowadzanych na rynek oraz przepisach i wymogach prawnych.


GTM Systems Sp. z o.o.

GTM Systems oferuje szeroki zakres usług związanych z monitorowaniem osób i mienia.W ofercie firmy znajdują się urządzenia nawigacyjne, alarmy personalne oraz wszelkiego rodzaju systemy do kontrolowania obecności na danym terenie.


Kacprzak

Firma Kacprzak posiada niezbędne koncesje, certyfikaty i pozwolenia do prowadzenia działalności związanej z elektronicznym zabezpieczeniem i ochroną obiektów. Współpracuje z producentami najwyższej klasy urządzeń i podzespołów, które wykorzystuje w projektowanych, wykonywanych i instalowanych systemach. Prowadzony jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czynny przez 24 godziny oraz udzielana jest gwarancja na wykonane i zamontowane systemy.


EUROSAP-LTD

EUROSAP-LTD wykonuje instalacje alarmów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych, monitoringu na terenie Szczecina i województwa Zachodniopomorskiego. Jest firmą specjalistyczną, zajmującą się instalacjami niskoprądowymi – wykonuje instalacje alarmowe przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe, kontrolę dostępu, telewizję przemysłową, sieci teleinformatyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, projekty techniczne i powykonawcze.


STEKOP S.A.

Spółka Akcyjna STEKOP jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia oraz pojazdów bezzałogowych i robotów mobilnych. Spółka świadczy pełen pakiet usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia, oraz usług utrzymania czystości. Tradycje STEKOP S.A. sięgają 1983 jako producenta oraz instalatora z zakresu technicznej ochrony mienia i ochrony obwodowej. Firma sukcesywnie rozwija się na rynku oraz poszerza zakres produkcji i usług. Liczne nagrody i wyróżnienia potwierdzają wiodącą pozycję naszych rozwiązań technicznych oraz jakość opracowanych produktów i usług. Gwarancją tego jest System Zarządzania Jakością ISO-9008 wdrożony w 1997 r. i potwierdzony certyfikatem. Obecnie posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością * ISO 9001-2000 *, poszerzony o wymagania jakościowe AQAP 2110 NATO. Bezpieczeństwo naszych klientów zapewnia nowoczesne, zinformatyzowane Centrum Operacyjne kierujące siecią monitoringu i załóg interwencyjnych na terenie całego kraju, a także koordynujące prace serwisu technicznego.


Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INN Marek Korzunowicz

Firma Instalacje teletechniczne (systemy: alarmowe włamania, sygnalizacji pożaru, detekcji gazów, kontroli dostępu, CCTV, nagłośnienia i DSO, sieci LAN, systemy telefoniczne) oraz instalacje elektryczne


SOPHUS Sp. z o.o.

SOPHUS to nowoczesny system wizyjny, analizy obrazu i reagowania. Opiera się na innowacyjnej technologii monitoringu wizyjnego, który optymalizuje procesy, redukuje koszty i zwiększa zyski.SOPHUS bazuje na bezprzewodowej transmisji danych poprzez wyseparowaną zabezpieczoną sieć.

System IMVD można zainstalować bez względu na dystans, a niezależność transmisji w ramach infrastruktury sieci komórkowej gwarantuje przesyłanie obrazów i informacji w czasie rzeczywistym.


Teleserwis Sp. z o.o.

Firma Tele-Serwis Projektuje systemy bezpieczeństwa, przeprowadza audyty bezpieczeństwa pożarowego

  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego – Weryfikacja dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej
  • Nadzory inwestorskie – Dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
  • Projekty i instalacje systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu
  • Projekty i instalacje systemów obserwacyjnych CCTV.


SAMAX S.A.

SAMAX jest Spółką Akcyjną, która od 1990 roku prowadzi działalność w zakresie projektowania, montażu i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń. Wykonujemy systemy sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, systemy transmisji wizji i sygnałów alarmowych oraz systemy interkomowe.


ELINTEGRA

ELINTEGRA oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektryczych, fotowoltaiczych i systemów zabezpieczeń. Głównymi obszarami działalności są instalacje elektryczne, systemy zabezpieczeń, systemy fotowoltaiczne oraz automatyka budynkowa.


INSAP Sp. z o.o.

Podstawowym obszarem działalności firmy są kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów, ochrony osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem. Dodatkowo firma świadczy także usługi w zakresie doradztwa technicznego, opracowywania opinii budowlano-pożarowych, a także wewnętrznych kontroli przedodbiorowych oraz nadzorów nad realizacją inwestycji.


ELAM

Firma ELAM zajmuje się przeprowadzaniem analiz poziomu zagrożeń obiektów przemysłowych, biurowych, magazynowych i mieszkalnych.
Oceną zabezpieczeń w/w obiektów przed działaniami przestępczymi i zdarzeniami losowymi. Opracowywaniem ekspertyz i porad.
Tworzeniem koncepcji oraz projektowanie systemów i struktur bezpieczeństwa obiektu.
Instalacją elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczenia obiektu


EKO-ELEKTRONIK

EKO-ELEKTRONIK Projektuje,prowadzi ekspertyzy i wdraża systemy ochrony technicznej osób i mienia oraz zarządza bezpieczeństwem.

Prowadzi prace badawcze w zakresie projektów i wdrożeń inowacyjnych myśli technicznych. Głównie nietypowe, jednostkowe zadania z dziedziny elektroniki.


ASD Sp z o.o.

Frima ASD Sp z o.o. projektuje i wykonuje najwyższej klasy systemy zabezpieczeń.
Naszymi klientami są wiodące firmy głównych sektorów gospodarki oraz podmioty resortów i administracji Państwowej, którym proponujemy profesjonalną realizację usług w zakresie:

ochrony obiektów od pojektowania i wykonawstwa do serwisu elektronicznych systemów zabezpieczeń,
wykonawstwa kompleksowego prac instalacyjno-budowlanych w celu dostosowania obiektów do wymaganych nowoczesnych standardów bezpieczeństwa,
wykonawstwa niezbędnej infrastruktury kablowej i bezprzewodowej w zakresie zewnętrznych kanalizacji teletechnicznych i połączeń radiowych.


ISES Sp. z o. o.

ISES Sp. z o. o. wykonuje usługi technicznego zabezpieczenia obiektów specjalizując się w zakresie projektowania, wykonywania i stałej obsługi systemów: alarmowych antywłamaniowych, antynapadowych, monitoringu CCTV, kontroli dostępu i sygnalizacji pożaru. Mamy doświadczenie zarówno w realizacjach lokalnych jak i w bardzo rozbudowanych, rozległych systemach zabezpieczeń.

Wykonuje również pozostałe instalacje niskoprądowe takie jak: sieci komputerowe, sieci telefoniczne, okablowanie strukturalne i światłowodowe.


IMPEL Facility Services Sp. z o.o.

IMPEL Facility Services Sp. z o.o. oferuje zintegrowany pakiet usług bezpieczeństwa. W którego w skład wchodzą monitoring,zabezpieczenie imprez masowych, ochrona fizyczna osób i mienia oraz MobiGuard czyli mobilny monitoring wizyjny.


TOTUS SECURE

TOTUS Secure jest firmą specjalizującą się m.in. w audytach bezpieczeństwa, analizie zagrożeń, ocenie ryzyka oraz usług doradczych z zakresu tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa. Firma tworzy również koncepcje zabezpieczenia i ochrony, a także opracowuje standardy bezpieczeństwa oraz przygotowuje dokumenty składające się na pełną politykę bezpieczeństwa organizacji.


TECHOM

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM zajmuje się oceną i kwalifikacją urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych.
Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla instalatorów, projektantów, administratorów i inwestorów systemów zabezpieczeń technicznych.


ZPUH „ANMA”

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „ANMA” s.c. Tomaszewscy powstał w 1989 roku i jest autoryzowaną, koncesjonowaną firmą zajmującą się projektowaniem, dostawą urządzeń, montażem i serwisowaniem profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Ponad dwadzieścia obiektów bankowych kompleksowo zabezpieczonych, jak również zabezpieczenie obiektów specjalnych takich jak lotniska, obiekty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obiekty wojskowe, archiwa, zakłady karne, obiekty użyteczności publicznej oraz bardzo liczne zakłady przemysłowe są wystarczającą rekomendacją i gwarancją jakości naszych usług.


id Electronics Sp z o.o.

ID Electronics jest ekspertem w zakresie integracji systemów zabezpieczeń technicznych i automatyki budynkowej. Firma prowadzi doradztwo oraz wsparcie dla inwestorów poszukujących profesjonalnych rozwiązań systemowych.


FUH „ALDOM”

ALDOM zajmuje się sprzedażą, projektowaniem oraz instalacją systemów alarmowych, telewizji dozorowej, systemów sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu oraz systemów oddymiania. Posiada aktualne zezwolenia i certyfikaty wydane przez:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komendanta Wojewódzkiego Policji
Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM
Państwowa Agencja Atomistyki
Autoryzacje i certyfikaty producentów.


Zakład Elektroniki Profesjonalnej NET-1


ALARMTECH

Alarmtech Polska jest wiodącą firmą zajmującą się rozwojem i produkcją wysokiej jakości wyrobów dla systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSW i N), kontroli dostępu (KD) i innych. Asortyment firmy obejmuje czujki magnetyczne, detektory zbicia szyby, detektory wibracji, zasilacze z unikalną funkcją ViP (Voltage in Parallel), a także niezbędne akcesoria z dziedziny zabezpieczeń.


ES-Instal

ES- Instal świadczy usługi w zakresie audytu bezpieczeństwa informacji opierając się na własnym doświadczeniu i znajomości szczegółowych przepisów w tej dziedzinie. Czynności w ramach przeprowadzania oceny obejmują takie aspekty jak:
• bezpieczeństwo systemów informatycznych,
• bezpieczeństwo aplikacji,
• legalność oprogramowania,
• zarządzanie bezpieczeństwem danych,
• przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.

W zadaniach stosujemy odpowiednią metodykę prac audytorskich uwzględnioną w zaleceniach COBiT.