AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”

Jesteśmy organizacją zrzeszającą inżynierów i techników zabezpieczeń technicznych służących do ochrony osób i mienia oraz inżynierów i techników zarządzania bezpieczeństwem.

Czym się zajmujemy?

 • działalność gospodarcza w zakresie technicznej ochrony osób i mienia,
 • działalność badawczo-rozwojowa,
 • działalność konsultingowa, w tym rzeczoznawcza,
 • działalność popularyzatorska, w tym publicystyczna i edukacyjna,
 • działalność związana z certyfikowaniem firm,
 • działalność normalizacyjna,
 • współpraca z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Badania i rozwój

Działalność gospodarcza

w zakresie technicznej ochrony osób i mienia

Konsulting

w tym rzeczoznastwo

Edukacja

w tym działalność publicystyczna

Certyfikowanie firm

Normalizacja

NOT

Współpraca z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

USŁUGI RZECZOZNAWCZE

 • Badanie i opiniowanie systemów alarmowych, opracowywanie ekspertyz, udzielanie porad technicznych
 • Rzeczoznawcza ocena ofert, zgodnie z wymaganiami Ustawy o Zamówieniach Publicznych
 • Opracowywanie analiz ryzyka, ochrony i bezpieczeństwa obiektów, ryzyka ubezpieczeniowego, kosztorysowania
 • Prowadzenie inwestorskich i autorskich nadzorów technicznych nad projektowaniem, budowa i eksploatacja instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń, uczestnictwo w ich odbiorach
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu planów ochrony obiektów.

NASI PARTNERZY

NAPISZ DO NAS

Wyślij