II Konferencja Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji

Inwestycja we własną wiedzę –
skutecznym sposobem diametralnej poprawy bezpieczeństwa firmy”
  

 

Z A P R O S Z E N I E
na II Konferencję Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji
p.n. „NAJNOWSZE KIERUNKI ZASTOSOWANIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEMw PRAKTYCE”
organizowaną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „POLALARM” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie
w drugim dniu Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „SECUREX 2012” dnia 24 kwietnia 2012 r. (wtorek) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie 7, sala 1.C + D w godzinach 10.00 – 16.00 
Zapraszamy do udziału w II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji p.n.„NAJNOWSZE KIERUNKI ZASTOSOWANIA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
w PRAKTYCE”.
Jest to już druga Konferencja z cyklu poświęconego problematyce zastosowania zarządzania bezpieczeństwem w praktyce.
Pragniemy zwrócić uwagę szerokiego grona przedsiębiorców, na możliwość diametralnej poprawy bezpieczeństwa przy minimalnych nakładach, stosując zasadę „tak wiele za tak niewiele”. Stanowi to przykład doskonałej inwestycji we własną wiedzę, w interesie poprawy bezpieczeństwa własnej firmy.
Uznając tę tematykę za niezwykle istotną dla poprawy bezpieczeństwa kontynuujemy cykl spotkań rozpoczętych w 2010 r.
Patronat nad II Konferencją objęli:
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Pan Andrzej Arendarski
Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Pan Tomasz Schweitzer
Prezes Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich – Pan Andrzej Byrt 
Patronami Medialnymi są:
”Zabezpieczenia”
”Ochrona Mienia i Informacji”
”Systemy Alarmowe”
”Twierdza”
”Przegląd Techniczny”.
Proponujemy niezwykle interesujący program Konferencji, obejmujący wiele różnych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem obiektów i informacji bardzo, naszym zdaniem, przydatnych w działaniach podnoszących bezpieczeństwo przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Tematy te przedstawią najlepsi znawcy zagadnień. Postaramy się udowodnić, że istnieje wiele możliwości bezinwestycyjnych sposobów poprawy bezpieczeństwa obiektów i informacji, wykorzystując do tego celu własną wiedzę. Do udziału w II Konferencji zapraszamy m.in. przedstawicieli branży technicznej i fizycznej ochrony mienia, bankowości, Policji, Wojska Polskiego, BOR, ABW, handlu, przemysłu, komunikacji itp. Liczymy także na udział Przedstawiciela Państwa Firmy.
Koszt udziału w II Konferencji wynosi 320 zł netto (393,60 zł brutto).
Dla Członków Stowarzyszenia „POLALARM” koszt udziału wynosi 260 zł netto (319,80 zł brutto).
Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia w ALIOR BANK S.A.
NRB  70 2490 0005 0000 4520 4686 4115.
Kopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz ze Zgłoszneiem Uczestnictwa.
Materiały konferencyjne Uczestnicy otrzymają przed Konferencją.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji !
PROGRAM
II KONFERENCJI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
OBIEKTÓW i INFORMACJI

10.30  
1. Wprowadzenie – „O konieczności rozpowszechniania w Polsce wiedzy o zarządzaniu bezpieczeństwem”
Referent: inż. BOGDAN TATAROWSKI
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM”

10.40
2. „Czy wysoki poziom bezpieczeństwa nadal jest sprzeczny z anonimowością i incydentalnością dostępu?”
Referent: Prof. nadzw. dr hab. inż. JAROGNIEW RYKOWSKI
Katedra Technologii Informacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

11.00
3. „Szczególne znaczenie zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych”

11.20

4. „Zarządzanie bezpieczeństwem inteligentnych obiektów jako nowa forma bezinwestycyjnego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa”
Referent: prof. JERZY MIKULIK
Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

11.40
5. „Zastosowanie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem do projektowania osiedli oraz zespołów budynków mieszkalnych i wyposażania ich w różne systemy zabezpieczeń” 
Referent: inż. JACEK SZYMCZAK
Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

11.55
6. „Zarządzanie bezpieczeństwem powodziowym przez rozbudowę systemu monitoringu alarmowego w Polsce”

12.10
7. „Znaczenie wprowadzenia zarządzania bezpieczeństwem dla poprawy zabezpieczenia informacji i danych osobowych w Polsce”
Referent: mgr inż. MACIEJ BYCZKOWSKI
Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Prezes Firmy ENSI w Warszawie

12.25
8. „Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce, z wykorzystaniem Krajowego Systemu Informatycznego”
Referent: mgr JACEK ZALEWSKI
Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru w MSW

12.40
9. „Rola zarządzania bezpieczeństwem w projektowanej zmianie przepisów budowlanych w Polsce”
Referent: mgr inż. ANNA SAS-MICUŃ
Główny Ekspert Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w Warszawie

12.55
10. „Rola normalizacji europejskiej i międzynarodowej w kreowaniu zarządzania bezpieczeństwem”
Referent: mgr inż. JOLANTA KOCHAŃSKA 
Wiceprezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

13.10
11. „Uwzględnianie w normach zarządzania bezpieczeństwem w różnych dziedzinach, jako ważna kwestia wynikająca z rozwoju cywilizacyjnego świata”
Referent: mgr inż. RYSZARD GRABIEC 
Szef Sektora Bezpieczeństwa Normalizacji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

13.25
12. „Wykorzystanie metod zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych
w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji jawnych w ekstremalnie trudnych warunkach”
Referent: płk mgr TADEUSZ KOCZKOWSKI
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach

13.40

13. „Usprawnienie zarządzania bezpieczeństwem obiektów i informacji przez wprowadzenie oceny stanu bezpieczeństwa w oparciu o międzynarodowe przepisy dotyczące audytów”
Referent: dr inż. ANDRZEJ WÓJCIK
Członek Zarządu „POLALARM”, Audytor Wiodący Zarządzania Bezpieczeństwem

14.00
14. „Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów podstawą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców – analiza ryzyk, eliminowanie błędów, właściwy dobór zabezpieczeń”
Referent: dr inż. MAREK BLIM
Rzeczoznawca „POLALARM”, Audytor Wiodący Zarządzania Bezpieczeństwem

14.15
15. „Specyfika usług kształtowania inteligentnych obiektów oraz zarządzania ich bezpieczeństwem, jako nowy kierunek usług technicznych w Polsce”

Referent: mgr inż. MARIUSZ WIŚNIEWSKI
Przewodniczący Sekcji Naukowo-Technicznej Automatyki i Inteligencji Obiektów
w Stowarzyszeniu „POLALARM”

14.30
16. Dyskusja i podsumowanie II Konferencji
Przewodniczący – inż. BOGDAN TATAROWSKI
Sekretarz – mgr inż. MIROSŁAW PROKOCKI

14.50
17. Zamknięcie obrad

 

W ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA
w II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji

PROSIMY PODAĆ DANE

 

 

Imię i nazwisko Uczestnika:

Telefon:

e-mail:

Dane do faktury:

– firma

– adres

– NIP   

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 320 zł netto (393,60 zł brutto), dla Członków Stowarzyszenia „POLALARM” – 260 zł netto (319,80 zł brutto).

Opłatę za udział w Konferencji w należy wnieść na konto Stowarzyszenia
w
ALIOR BANK S.A.,  NRB  70 2490 0005 0000 4520 4686 4115.

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz ze ZGŁOSZENIEM UCZESTNICTWA na adres: „POLALARM”, ul. Nowogrodzka 18 lok 8, 00-511 Warszawa, fax 22 626 90 31, 22 625 57 43,
e-mail – polalarm@polalarm.com.pl
do dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

data –

podpis  –