Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych  zapraszają do uczestnictwa w IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody. Ponadto zapraszam dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i naczelników działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo firmy i instytucji, pracowników zespołów zarządzania kryzysowego odpowiedzialnych za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych i koordynowanie działań związanych z usuwaniem ich skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

Więcej informacji:

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, 40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10

www.ksoin.pl, biuro@ksoin.pl, tel. 32 206 46 00,  fax 32 206 46 01