IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i XX-lecie Stowarzyszenia „POLALARM” 

16 listopada 2012 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, odbył się IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia „POLALARM”.

Dotychczasowy Prezes, pełniący tę funkcję przez 20 lat – Pan Bogdan Tatarowski otrzymał godność Honorowego Prezesa Zarządu „POLALARM”.

Nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został pan Mirosław Prokocki.

Z okazji jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia „POLALARM” odbyła się Sesja Jubileuszowa z udziałem Członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości. Z tej okazji, najbardziej zasłużeni Członkowie Stowarzyszenia wyróżnieni zostali medalami, i honorowymi odznakami NOT, honorowymi odznakami  KIG, honorowymi odznakami Stowarzyszenia oraz dyplomami
XX-lecia „POLALARM”.

Członkowie Założycie Stowarzyszenia „POLALARM”, którzy spotkali się na Założycielskim Zjeździe w dniu 7 listopada 1992 r., to grupa pasjonatów i entuzjastów rozwoju, młodej wtedy dziedziny techniki, jaką były zabezpieczenia osób i mienia. Reprezentowali oni producentów, projektantów i instalatorów, i tak też nazwali powstającą organizację: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych.
Zjednoczyli się, by w nowych warunkach gospodarczych tworzyć branżę, reprezentować swoje interesy zawodowe.
Od 1994 roku, jako samorząd naukowo-techniczny Stowarzyszenie zostało członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz, jako samorząd zawodowy, w 1996 roku –  członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Jako członkowie obu organizacji, przywiązujemy ogromną wagę do dbałości o wysoki poziom techniki, usług, etyki i wiarygodności zawodowej reprezentowanych przez nas firm.
Od początku naszej działalności, skupiając w swoim gronie wybitnych przedstawicieli techniki zabezpieczeń, mieliśmy ambicje nadawania kierunków rozwoju branży oraz popularyzowania tej wiedzy. Staliśmy się organizatorem stałych przedsięwzięć, takich jak: Seminarium Forum Monitoringu Polskiego, Konkurs „Polski Mistrz Techniki Alarmowej”, „Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji”, a wcześniej, organizowanych przez szereg lat, „Konferencji Ogólnotechnicznej Systemów Zabezpieczeń Alarmowych”, „Konferencji Branżowej” na SECUREX.
Obecnie Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim właściciele i pracownicy firm projektowo-instalacyjnych, administratorzy systemów ochrony, firm produkcyjnych i dystrybucyjnych. Jest też pewna grupa osób reprezentujących działy techniczne w prowadzonej działalności agencji ochrony i monitoringu. Mamy wśród nas, stanowiącą większość, grupę wykształconych Rzeczoznawców systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem.Po 20 latach działalności możemy powiedzieć, że nasz udział w tworzeniu branży technicznej ochrony osób i mienia był ogromny. Docenić to musimy tym bardziej, że osiągnęliśmy to wyłącznie pracą społeczną. Przez 20 lat zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć przede wszystkim dla naszych Członków, ale i dla całej branży. Możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy duży wkład w rozwój branży technicznej ochrony w Polsce.