KOMUNIKATZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
i TECHNIKÓWZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM „POLALARM”
dotyczący POLSKICH NORM – EURO NORM w polskiej wersji językowejSzanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „POLALARM”, jako jednostka prowadząca od wielu lat Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu w PKN pragnie poinformować, że następujące Normy zostały ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w polskiej wersji językowej i figurują obecnie w zbiorze Polskich Norm w tej wersji językowej:

 

 1. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe.
  Norma ta zastąpiła w zbiorze Polskich Norm jej wersję anglojęzyczną
  oraz normę PN-E-08390-14:1993 Systemy alarmowe – Wymagania ogólne – Zasady stosowania
  ,
 2. PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania – Pasywne czujki podczerwieni.
  Norma ta zastąpiła w zbiorze Polskich Norm jej wersję anglojęzyczną
  oraz normę PN-E-08390-26: Systemy alarmowe-Włamaniowe systemy alarmowe-Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni,
 3. PN-EN 50131-2-4:2009 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.
  Norma ta zastąpiła w zbiorze Polskich Norm jej wersję anglojęzyczną
  oraz normę PN-E-08390-25: Systemy alarmowe-Włamaniowe systemy alarmowe-Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera.

 

Zarząd Stowarzyszenia

„POLALARM”