KOMUNIKAT

ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
i TECHNIKÓWZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM „POLALARM”

dotyczący wdrażania POLSKICH NORM – EURO NORM po przetłumaczeniu
na język polski, do praktyki zawodowej
związanej z zabezpieczeniami elektronicznymi 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie „POLALARM”, jako jednostka prowadząca od wielu lat Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu w PKN pragnie poinformować, że opracowane ostatnio w w/w Komitecie  polskojęzyczne wersje Norm Europejskich zostaną przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oficjalnie przyjęte jako Polskie Normy w terminie do 30 czerwca b.r.

Dotyczy to następujących norm:

  1. PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Część 1: Wymagania ogólne.
  2. PN-EN 50131-2-2 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania –  Część 2-2: Czujki włamania – Pasywne czujki podczerwieni
  3. PN-EN 50131-2-4 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania –  Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

Podany termin został zadeklarowany przez Wiceprezes PKN Panią Jolantę Kochańską w trakcie rozmowy z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „POLALARM”. Polski Komitet Normalizacyjny przewiduje udostępnienie nam tych norm do użytku po ich wydrukowaniu i wprowadzeniu do sprzedaży do końca lipca b.r.

Opóźnienie przyjęcia w/w norm w 2009 roku wynikło na skutek wprowadzania w PKN gruntownych zmian proceduralnych w zakresie prowadzenia prac normalizacyjnych.

Czujemy się zobowiązani do padania powyższej informacji z racji pytań kierowanych pod naszym adresem o termin przyjęcia, w polskiej wersji językowej, szczególnie ważnej dla naszej branży normy PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania – Część 1: Wymagania ogólne.

Obecnie norma ta jest do stosowania w języku oryginału co w sposób znaczący ogranicza możliwości powoływania się na wymagania w niej zawarte.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „POLALARM”

Warszawa, dnia 15 czerwca 2009 r.