NAGRODA HONOROWA „POLALARM” za PUBLIKACJE FACHOWE w PRASIE BRANŻOWEJ Stowarzyszenie „POLALARM”, od 2003 roku, przyznaje HONOROWĄ NAGRODĘ STOWARZYSZENIA „POLALARM” za PUBLIKACJE FACHOWE w PRASIE BRANŻOWEJ”, by uhonorować dorobek redaktorski Autorów najbardziej poczytnych i wartościowych artykułów fachowych dla specjalistów branży technicznej ochrony osób i mienia w Polsce.

Laureatem tegorocznej Nagrody został:
Pan WALDEMAR FIAŁKA
za rzetelne i bezstronne propagowanie nowoczesnych metod projektowania
elektronicznych systemów dozorowych, ciekawy dobór tematów
i wnikliwą analizę omawianych zagadnień w artykułach pisanych
z pożytkiem dla wszystkich specjalistów branży technicznej ochrony osób i mienia w Polsce.
 

Serdecznie gratulujemy!