Powołanie „POLALARM” do Komitetów Technicznych PKN

Po zakończeniu przez Polski Komitet Normalizacyjny kolejnego etapu procesu weryfikacji Komitetów Technicznych – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych

i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” zostało powołane, z dniem 1 października 2009 r., na członka 1. Komitetu Technicznego r 52 ds. Systemów Alrmowych Włamania i Napadu2. Komitetu Technicznego nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności