Polska Izba Inżynierów Budownictwa uznaje kompetencje Stowarzyszenia POLALARM w branży systemów zabezpieczeń technicznych i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz deklaruje podjęcie wspólnych działań mających na celu wzmocnienie pozycji zawodowej projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń technicznych oraz rzeczoznawców ds. systemów zabezpieczeń technicznych. Porozumienie Stowarzyszenia POLALARM z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa zostało podpisane 22 września 2021 r.

PIIB i POLALARM mają na celu przede wszystkim:

  1. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działających w sektorze systemów zabezpieczeń technicznych i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywanie ich do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  2. Ochronę interesów zawodowych i upowszechniania wiedzy o problemach budownictwa i ich rozwiązywaniu, w szczególności sektora systemów zabezpieczeń technicznych i systemów ochrony przeciwpożarowej
  3. Zapewnianie właściwego poziomu etycznego swoich członków

Zarówno PIIB, jak i POLALARM deklarują aktywne inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu uporządkowanie wymagań wobec usług i urządzeń w naszych branżach w przepisach prawa.

Zobacz pełną treść porozumienia w pliku PDF

O wspólnie podejmowanych działaniach będziemy informować na naszych profilach w mediach społecznościowych – szczegóły niebawem!