Oferta szkolenia – Przygotowanie nowych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020

 Do końca 2020 r. Polska ma otrzymać 82,5 mld euro z unijnego budżetu. Wszystkie programy operacyjne  jakie przygotowała Polska na nowy okres programowania 2014-2020 na poziomie krajowym i regionalnym zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Obecnie instytucje zarządzające środkami  publikują ostateczne wersje uszczegółowień do programów operacyjnych i harmonogramy naboru wniosków na 2015 r. oraz ogłaszają pierwsze konkursy.

Pomimo tego, że to już 3 okres programowania, w jaki wkracza nasz kraj jako członek Unii Europejskiej, na nowo musimy się do niego przygotować, gdyż przestają  obowiązywać dotychczasowe formy dokumentów, jakie składał beneficjent oraz większość wytycznych i rozporządzeń,  jakie dotyczyły okresu 2007-2013, a zostaje wprowadzonych szereg zmian.

Zmiany będą dotyczyły definicji, nowych rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską, programów operacyjnych (duża pula środków na projekty będzie w Urzędach Marszałkowskich), sposobów finansowania, budżetów, dokumentacji, zasad składania i  wyboru projektów do dofinansowania.

Aby przygotować skuteczny wniosek o dotację musimy najpierw poznać nowe zasady, jakie będą obowiązywać w latach 2015-2020 i perfekcyjny sposób wypełniania nowych dokumentów. 

Chcąc pomóc Państwu w maksymalnym wykorzystaniu możliwości otrzymania finansowania Państwa projektów w latach 2015 – 2020, nasza firma przygotowała szkolenie adresowane do wszystkich zainteresowanych tą tematyką:

Przygotowanie nowych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020. 

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do perfekcyjnego opracowania wniosków w celu pozyskania dofinansowania na projekty  w latach 2015-2020.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Przekazanie aktualnej wiedzy na temat wszystkich zmian i nowelizacji, jakie zostaną wprowadzone w perspektywie 2014-2020.

Pozyskanie umiejętności identyfikacji projektów możliwych do finansowania, terminów składania wniosków i procedur oceny.

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowania skutecznych i perfekcyjnych wniosków o dofinansowanie  zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

Omówienie przykładowych rozwiązań, jakie można zastosować przy przygotowywaniu dokumentacji.

Uniknięcie błędów i nieprawidłowości popełnianych przez beneficjentów.

Szkolenie będzie prowadził Pan Piotr Chaberskiprawnik, doświadczony trener/konsultant unijny oraz wykładowca na uczelniach wyższych z zakresu funduszy unijnych i pomocy publicznej, wieloletni pracownik administracji. Aktualnie kierownik wydziału pomocy publicznej w jednej z instytucji wdrażających programy unijne oraz uczestnik wielu grup roboczych związanych z funduszami strukturalnymi, m.in. krajowa grupa ds. pomocy publicznej przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Jest autorem licznych audycji radiowych o tematyce unijnej m.in.: cykl audycji w „Radiu dla Ciebie”, a także publikacji o tematyce unijnej. Współautor dokumentów konkursowych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studium administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Jako trener przeprowadził szeregu szkoleń, seminariów i konferencji dla administracji publicznej jak i sektora prywatnego. Specjalista w zakresie pozyskiwania, wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych – do tej pory wdrożył i rozliczył około kilkuset projektów. Doradca w zakresie występowania pomocy publicznej w projektach. Wybitny znawca, praktyk i teoretyk z zakresu funduszy unijnych.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładów ilustrowanych prezentacją i przykładami praktycznymi. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma obszerne materiały szkoleniowe wraz z płytą CD i zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Autor szkolenia przekazuje w przystępny sposób skomplikowaną wiedzę w obszarze realizacji projektów inwestycyjnych. Przy minimum teorii poznaje się maksimum praktyki, tak potrzebnej przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Po szkoleniu uczestnicy będą mieli możliwość wysyłania swoich pytań ad hoc do wykładowcy drogą mailową dotyczących zagadnień poruszanych na szkoleniu.

W trakcie szkolenia są przewidziane: przerwa kawowa i ciepła przekąska.

Oferta jest dostępna na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/szkolenie,przygotowanie-nowych-wnioskow-o-dofinansowanie-z-unii-europejskiej-w-ramach-perspektywy-2014-2020.html 

Kalendarz szkolenia na czerwiec 2015; każde szkolenie odbywa się w godzinach 1000-1500:

09.06. – Warsaw Conference Center (Wola Court), ul. Górczewska 124 lok. 308, Warszawa

10.06. – Centrum Konferencyjne Adam`s ul. Jana Matejki 62, Poznań

16.06. – Hotel Campanile, ul. Sowińskiego 48, Katowice

17.06. – Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5, Rzeszów

Program Szkolenia

 1. Programy Operacyjne Regionalne i Krajowe w latach 2014-2020 – najważniejsze informacje.
 2. Nowe zasady rozwoju Polski w oparciu o dotacje UE – nowe akty prawne.
 3. Kiedy i gdzie można aplikować o dotacje? – instytucje wdrażające, harmonogram  konkursów i ważne terminy dla wnioskodawców.
 4. Jakie projekty będą dofinansowane regionalnie, a jakie centralnie? –  linia demarkacyjna.
 5. Kiedy możemy rozpocząć realizację projektu? ocena momentu rozpoczęcia inwestycji w kontekście nowych przepisów unijnych.
 6. Jak konstruować budżet? – zasady kwalifikowania wydatków na podstawie nowych krajowych wytycznych dla EFS i EFFR.
 7. Jak będą oceniane wnioski? – zasady wyboru projektów i tryby oceny.
 8. Rodzaje konkursów na projekty inwestycyjne.
 9. Nowe instrumenty związane z analizą projektów generujące dochód.
 10. Kto będzie traktowany jako przedsiębiorca w nowym okresie programowania 2014-2020? Nowe rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej oraz jej dopuszczalność.
 11. Jakie dotacje możemy otrzymać? Określanie maksymalnych poziomów dofinansowania.
 12. Dotacja czy pożyczka bądź gwarancja? Instrumenty finansowe w projektach.
 13. Ryczałty, koszty jednostkowe, czyli stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków.
 14. Razem czy osobno?partnerstwo w projektach.
 15. Dla kogo jakie dofinansowanie ? – typy Beneficjentów i możliwości współfinansowania poszczególnych rodzajów projektów.
 16. Trwałość projektu – możliwe rozwiązania dla Beneficjentów
 17. Omówienie przykładowych formularzy wniosku o dofinansowanie na wybranych

Programach Krajowych i Regionalnych:

– struktura wniosku

– ocena celów projektu oraz przypisanie odpowiednich wskaźników

– budowa montażu finansowego

– lista obowiązkowych załączników

– omówienie kluczowych elementów wniosku z punktu widzenia kryteriów oceny projektu

 1. Podsumowanie szkolenia

Formularz zgłoszenia w wersji WORD na: http://atr.edu.pl/formularz-zgloszeniowy  

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać: e-mail: biuro@atr.edu.pl, faxem na numer: (44)725-20-09 lub na adres korespondencyjny: 97-200 Tomaszów Maz., ul. Spalska 33.

OSZCZĘDNOŚCI!

Teraz zapłacisz nawet do 30 % taniej!

3 pierwszych uczestników od jednego lub różnych Zamawiających, którzy najszybciej prześlą zgłoszenie na wybrany termin szkolenia i opłacą szkolenie w ciągu następnych 3 dni uzyskują 30% oszczędności i zapłacą tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.

Jeżeli jeden Zamawiający zgłosi 3 lub więcej uczestników na szkolenie, to uzyska oszczędność w wysokości 30% i zapłaci tylko 328 zł netto + 23% VAT za każdego uczestnika.

Jeżeli byłeś już wcześniej uczestnikiem naszych szkoleń i opłacisz szkolenie przed jego rozpoczęciem Twoja cena za szkolenie wynosi 350 zł netto + 23% VAT – oszczędzasz 25%.

Są też promocje uzależnione od terminu zapłaty.

– Prosimy o przesłanie oświadczenia w sprawie VAT – do pobrania na naszej stronie internetowej: http://atr.edu.pl/oswiadczenie

Wpłaty należy przesłać na konto firmy ATR na rachunek nr: 29 1440 1299 0000 0000 0302 2846 z tytułem przelewu: Wnioski 2014-2020 (data szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika).

Na życzenie Zamawiającego wystawiamy fakturę pro forma (prosimy o dopisanie na zgłoszeniu „pro forma”) i zamawiamy posiłek wegetariański.

Ostateczny termin przesłania zgłoszenia i dokonania zapłaty za szkolenie upływa na dzień przed terminem  szkolenia.

Dla zgłoszeń nieopłaconych nie gwarantujemy rezerwacji miejsca na szkoleniu!

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem firmy: tel. 447252009.

Źródło Firma ATR