Z powodu sytuacji epidemicznej XXVII Targi Pracy dla Elektroników i Informatyków PW zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Premiera odbędzie się 18 października 2021. Polalarm zaprezentuje się w publikacji.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Będzie także dystrybuowany wśród organizacji studenckich, działających w Politechnice Warszawskiej oraz  w mediach społecznościowych.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW są organizowane dwa razy do roku, począwszy od 2008 r. Cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych stołecznych uczelni o zbliżonym profilu kształcenia. W każdej edycji targów bierze udział udział ok. 70 firm i instytucji. Najwięcej z nich reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy prowadzące działalność wyłącznie w obszarze elektroniki profesjonalnej i użytkowej.

Stowarzyszenie Polalarm jest patronem wydarzenia.