Zbliża się termin składania wniosków na Szybką Ścieżkę do Innowacji

Opublikowano 30 marca 2015 | Autor: aneta.maszewska@kpk.gov.pl

Do 29 kwietnia 2015 roku można składać wnioski na Szybką Ścieżkę do Innowacji (FTI).

Szybka Ścieżka do Innowacji to działanie wprowadzone przez Komisję Europejską w 2015 roku, z budżetem 200 mln euro na 2 lata. Schemat ma umożliwić komercjalizację rozwiązania, które znajduje się blisko rynku, tzn. zostało przetestowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (TRL 6 lub wyżej), ponieważ w ciągu 36 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu, opracowywane rozwiązanie powinno znaleźć się na rynku. W projekcie przewidziano dofinansowanie takich działań jak: wyznaczanie standardów, zaawansowane testowanie, pilotaże i demonstracje, walidacja w warunkach rzeczywistych, certyfikacja i walidacja modelu biznesowego.

Projekt składany jest przez międzynarodowe konsorcjum, składające się maksymalnie z 5 pomiotów, pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich bądź stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Szczególna rola w konsorcjum przypada jednostkom reprezentującym przemysł. Komisja Europejska ogłosiła, że w przypadku konsorcjum składającego się z 3-4 partnerów przynajmniej 2 powinno stanowić podmioty prywatne (private for profit), w przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych. Opcjonalnie 60% budżetu grantu powinno trafić do sektora prywatnego. Jakkolwiek w skład konsorcjum projektowego mogą wchodzić wszystkie typy podmiotów prawnych, to szczególnie mile widziane są firmy, które ubiegają się o subsydia po raz pierwszy.

Przewidywane dofinansowanie

Projekt dofinansowany jest przez Komisję Europejską na poziomie 70%, z tym że podmioty non for profit (np. uniwersytety, instytuty badawcze) mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%. Wartość pojedynczego grantu nie powinna przekraczać 3 mln euro. Szacuje się, że w pierwszych 2 latach funkcjonowania schematu dofinansowanie otrzyma 100-140 projektów. Zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej czas oczekiwania na przyznanie grantu nie powinien przekraczać 6 m-cy.

Możliwości aplikowania

Kolejne terminy składania wniosków upływają: 1 września 2015 roku oraz 1 grudnia 2015 roku.