Upływa obecna kadencja Rady Normalizacyjnej – kolegialnego organu opiniodawczo-doradczego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów nowej Rady osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać proces normalizacji i stanowić organ opiniodawczo-doradczy PKN. 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej PKN à https://www.pkn.pl/informacje/2019/09/wybory-do-rady-normalizacyjnej-2019