Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w objętej naszym Patronatem Honorowym, zorganizowanej przez firmę SuccessPoint 17 października 2019 r. w Warszawie, konferencji „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów – monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń” ( http://successpoint.pl/monitoring-2019 ) brał udział Sekretarz Generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem dr inż. Andrzej Wójcik. Wygłosił on wykład na temat „”Wprowadzenie do wymagań prawno-normatywnych w procesie szacowania ryzyka bezpieczeństwa obiektów”. Jego wystąpienie zostało przyjęte entuzjastycznie i spotkało się ze znacznym zainteresowaniem uczestników konferencji.