12 marca 2024 roku zmarł w wieku 85 lat Bogdan Tatarowski. Współtwórca i wieloletni Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, współtwórca innych organizacji branżowych, założyciel Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM, w ramach którego powstało pierwsze Laboratorium Badawcze urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych w Europie środkowo-wschodniej.

Uroczystości Pogrzebowe odbędą się 19 marca 2024 roku. Msza Święta żałobna zaplanowana jest na godzinę 12.00 w Kościele Parafialnym Świętego Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.

Bogdan Tatarowski był uznanym inżynierem i organizatorem w branży zabezpieczeń, twórcą Krajowego Systemu Anty-Włamaniowego (KSAW), systemu szkoleń i dobrowolnej certyfikacji projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów zabezpieczeń, organizatorem systemu rzeczoznawstwa w tym zakresie. W oparciu o jego koncepcje i wdrożenia ewoluowała branża systemów zabezpieczeń w Polsce.

Szczególnie zaangażowany w normalizację, z poświęceniem działał w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na rzecz ustandaryzowania branży systemów zabezpieczeń, szeroko promował działalność normalizacyjną, odpowiadał za opracowanie i wdrożenie normy PN – 93/E – 08390 „Systemy Alarmowe”, która była pierwszą Polską Normą w tej dziedzinie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kompasem Normalizacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Diamentową Odznaką Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej.