Zmiany w prawie

Zmiany w prawie Z  dniem 1 stycznia 2015 r., weszła w życie ustawa dnia 27 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662.) Ustawa nowelizuje wiele aktów prawnych  w tym ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawodawcy przyświecał cel jakim jest odciążenie przedsiębiorców od wielu obowiązków administracyjnych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.…