Uwarunkowania funkcjonowania ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W obecnym świecie informacja stała się towarem. Wszystkie instytucje, w tym również przedsiębiorcy zabiegają o to, aby w odpowiednim czasie i sytuacji posiadać odpowiednią dla siebie informację. Wszystko to prowadzi do tego, że zabieganie o odpowiednią informacją staje się celem samym w sobie i prowadzi do wykształcenia się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym grup, które zawodowo…