Komunikat – Normalizacja

KOMUNIKAT ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW i TECHNIKÓWZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM „POLALARM” dotyczący wdrażania POLSKICH NORM – EURO NORM po przetłumaczeniu na język polski, do praktyki zawodowej związanej z zabezpieczeniami elektronicznymi  Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,  Stowarzyszenie „POLALARM”, jako jednostka prowadząca od wielu lat Sekretariat Komitetu Technicznego Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu…