IV Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych  zapraszają do uczestnictwa w IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody. Ponadto zapraszam dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony…