Współpraca POLALARM z uczelniami wyższymi

W okresie sprawozdawczym Zarząd wiele uwagi poświęcił problemowi propagowania działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków. Poszukiwanie sposobów pozyskiwania nowych członków do naszego samorządu znalazło się w Planie pracy na 2014 rok. Również Komisja Rewizyjna zaleciła Zarządowi podjęcie kroków w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej związanej z malejącą liczbą członków i wpływami ze składek.. Malejące wpływy…

Nadzwyczajna Zjazdowa Komisja Statutowa

Na X Zjeździe Sprawozdawczym zgłoszono szereg propozycji zmian i uzupełnień do Statutu. Uczestnicy Zjazdu postanowili, że ze względu na daleko idące propozycje zmian w Statucie konieczne jest powołanie, na okres 1 roku, Nadzwyczajnej Zjazdowej Komisji Statutowej, która otrzymała od Zjazdu upoważnienie do opracowania zmian i poprawek w Statucie. Komisja, jako niezależna jednostka powołana przez Zjazd,…