Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej

W dniu 13.03.2015 r. Wiceprezes Zarządu POLALARM dr inż. Andrzej WÓJCIK, na zaproszenie przedstawiciela firmy Ecorys, spotkał się z ramienia Stowarzyszenia POLALARM z panią  Aleksandrą Sętorek, która na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi projekt badawczy pn. „Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej (ang. Study on the development of statistical data…