Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z UE

Oferta szkolenia – Przygotowanie nowych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020  Do końca 2020 r. Polska ma otrzymać 82,5 mld euro z unijnego budżetu. Wszystkie programy operacyjne  jakie przygotowała Polska na nowy okres programowania 2014-2020 na poziomie krajowym i regionalnym zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Obecnie instytucje zarządzające środkami  publikują…