Zmiany w prawie

Zmiany w prawie Z  dniem 1 stycznia 2015 r., weszła w życie ustawa dnia 27 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662.) Ustawa nowelizuje wiele aktów prawnych  w tym ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawodawcy przyświecał cel jakim jest odciążenie przedsiębiorców od wielu obowiązków administracyjnych. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.…

IV Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego

Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych  zapraszają do uczestnictwa w IV Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego. Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody. Ponadto zapraszam dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony…

Akty prawne, w których występują zagadnienia związane z ochroną baz danych

Dz.U. i M.P. Dz.U.2001.128.1402, ustawa 2001-07-27 Ochrona baz danych. Dz.U.2006.90.631 -j.t., ustawa 1994-02-04 art. 2 ust. 2, art. 3, art. 17(1), art. 23 ust. 1, art. 30(1), art. 77(2) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Dz.U.2011.113.657, ustawa 2011-04-28 rozdz. 7 System informacji w ochronie zdrowia.   Prawo europejskie Dz.U.UE.L.1996.77.20 …, dyrektywa 1996-03-11 Ochrona prawna baz danych.   Opracował – Krzysztof Rychlewski