Wigilia z Zarządem Polskiej Izby Ochrony

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Pałacu w Jabłonnie, Zarząd Polskiej Izby Ochrony spotkał się z przedstawicielami: firm członkowskich, rzeczoznawców, Komisji Arbitrów, Komisji Rewizyjnej, a także ze współpracownikami, partnerami, przedstawicielami Komendy Głównej Policji, przedstawicielami Międzynarodowych Targów Poznańskich, przedstawicielami organizacji branżowych.

Wybory do Rady Normalizacyjnej 2019

Upływa obecna kadencja Rady Normalizacyjnej – kolegialnego organu opiniodawczo-doradczego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów nowej Rady osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać proces normalizacji i stanowić organ opiniodawczo-doradczy PKN.  Szczegóły znajdują się na stronie internetowej PKN à https://www.pkn.pl/informacje/2019/09/wybory-do-rady-normalizacyjnej-2019  

Uwarunkowania funkcjonowania ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W obecnym świecie informacja stała się towarem. Wszystkie instytucje, w tym również przedsiębiorcy zabiegają o to, aby w odpowiednim czasie i sytuacji posiadać odpowiednią dla siebie informację. Wszystko to prowadzi do tego, że zabieganie o odpowiednią informacją staje się celem samym w sobie i prowadzi do wykształcenia się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym grup, które zawodowo…

Uwarunkowania funkcjonowania ustawy o ochronie informacji niejawnych.

W obecnym świecie informacja stała się towarem. Wszystkie instytucje, w tym również przedsiębiorcy zabiegają o to, aby w odpowiednim czasie i sytuacji posiadać odpowiednią dla siebie informację. Wszystko to prowadzi do tego, że zabieganie o odpowiednią informacją staje się celem samym w sobie i prowadzi do wykształcenia się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym grup, które zawodowo…