Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z UE

Oferta szkolenia – Przygotowanie nowych wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020  Do końca 2020 r. Polska ma otrzymać 82,5 mld euro z unijnego budżetu. Wszystkie programy operacyjne  jakie przygotowała Polska na nowy okres programowania 2014-2020 na poziomie krajowym i regionalnym zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Obecnie instytucje zarządzające środkami  publikują…

Wnioski – Szybka Ścieżka do Innowacji

Zbliża się termin składania wniosków na Szybką Ścieżkę do Innowacji Opublikowano 30 marca 2015 | Autor: aneta.maszewska@kpk.gov.pl Do 29 kwietnia 2015 roku można składać wnioski na Szybką Ścieżkę do Innowacji (FTI). Szybka Ścieżka do Innowacji to działanie wprowadzone przez Komisję Europejską w 2015 roku, z budżetem 200 mln euro na 2 lata. Schemat ma umożliwić…

Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej

W dniu 13.03.2015 r. Wiceprezes Zarządu POLALARM dr inż. Andrzej WÓJCIK, na zaproszenie przedstawiciela firmy Ecorys, spotkał się z ramienia Stowarzyszenia POLALARM z panią  Aleksandrą Sętorek, która na zlecenie Komisji Europejskiej prowadzi projekt badawczy pn. „Badania nad rozwojem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa europejskiego bazy technologicznej i przemysłowej (ang. Study on the development of statistical data…

Współpraca POLALARM z uczelniami wyższymi

W okresie sprawozdawczym Zarząd wiele uwagi poświęcił problemowi propagowania działalności Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków. Poszukiwanie sposobów pozyskiwania nowych członków do naszego samorządu znalazło się w Planie pracy na 2014 rok. Również Komisja Rewizyjna zaleciła Zarządowi podjęcie kroków w celu poprawy trudnej sytuacji finansowej związanej z malejącą liczbą członków i wpływami ze składek.. Malejące wpływy…

Nadzwyczajna Zjazdowa Komisja Statutowa

Na X Zjeździe Sprawozdawczym zgłoszono szereg propozycji zmian i uzupełnień do Statutu. Uczestnicy Zjazdu postanowili, że ze względu na daleko idące propozycje zmian w Statucie konieczne jest powołanie, na okres 1 roku, Nadzwyczajnej Zjazdowej Komisji Statutowej, która otrzymała od Zjazdu upoważnienie do opracowania zmian i poprawek w Statucie. Komisja, jako niezależna jednostka powołana przez Zjazd,…